top of page

Sista ansökningsdag:
30 juli 2017
Audition:
17 augusti

 

 Förberedande.

ETTÅRIG FÖRBEREDANDE ARTIST- OCH MUSIKALUTBILDNING

VIKTIGA DATUM

Sista ansökningsdag: 30 juli 2017

Audition: 17 augusti 2017

Det här är den ettåriga förberedande artist- och musikalutbildningen. Utbildningen är bred och vänder sig till den som vill förbereda sig för en yrkesutbildning inom dans, sång och teater. Den ger en mycket gångbar bas inför ansökningar till yrkesutbildningar. Utbildningen är på halvtid och är inte studiemedelsberättigad. Intagningen sker genom intagningsprov.

Lärarna på Dansforums förberedande artist- och musikalutbildning har lång erfarenhet och kunskap från både scen och utbildning. De vet vad som behövs för att utvecklas så mycket som möjligt. De vet vad som krävs för att framgångsrikt ansöka till yrkesutbildningar för artister.

 

Träning, coachning och individuella utvecklingsplaner är tre viktiga komponenter för den personliga utvecklingen. Undervisningen följer den allra senaste utvecklingen inom pedagogik, metodik och forskning.

Under läsåret får eleverna medverka i ett antal interna redovisningar. Året avslutas med en studioredovisning i flera ämnen. I utbildningen ingår: klassisk balett, jazz, street, stepp, individuell sång, musikteori/körsång, historik och teater. De sökande blir kallade till audition. Intagningsprovet består av dansklass (jazz) i grupp, individuella prov i sång och teater samt intervju.

Ladda ner ansökan här  (PDF).

När du skickat in din ansökan får du ett mail av oss efter anmälningsperiodens slut, med mer information. Om du behöver hjälp kan du nå oss på office@dansforum.se. Skriv ”Ansökan” i ämnesraden. För att din ansökan skall gå igenom behöver du betala in 1000 kr till plusgirot 81918-5 märk med ditt namn och FÖRB! Din ansökan blir registrerad när ansökningsavgiften är betald.

 

ATT FÖRBEREDA INFÖR AUDITION:

Att förbereda inför sångproven:

Inför proven ska du studera in två självvalda sånger och två obligatoriska sånger. Obligatoriska sånger hittar du här nedan.

Nedan väljer du noterna utifrån ditt röstläge:

The power to leave - kille

The power to leave - tjej

Beautiful - kille/tjej

För teaterprovet:

Inför proven ska du studera in både dialogen och en av de förelagda monologerna här nedan.

Till dialogen vill vi att du studerar in en av rollerna och gestaltar den på det sätt du själv valt att uppfatta den. Den förelagda monologen, som framförs under sista delprovet, gestaltar du på det sätt du själv valt att uppfatta den.

Dialog

Monolog 1

Monolog 2

Texter och sånger kommer du att få redovisa för antagningsjuryn.

bottom of page