top of page


BOKA
KURS HÄR!

Barn, ungdom

och vuxna,

HT24

Priser OCH anmäl- ningsbestämmelser.

ANMÄLAN

Anmälan måste göras varje termin. Anmälan är bindande. Det innebär att du får platsgaranti till vald kurs och är betalningsskyldig. Du skall alltså ej boka om du bara vill pröva en lektion. Anmälan gör du på vår hemsida. Gå in under fliken kurser och klicka på länken för att komma till boka kurser. Om du har gått hos oss tidigare ska du skriva in ditt kortnummer så att inte en dubblett skapas i ditt namn och dubbla fakturor skickas. Om du inte hittar ditt kortnummer kan du ringa oss så hjälper vi dig. Du får då omgående en automatiskt bekräftelse, till den mailadress du uppgett. Vi skickar en personlig bekräftelse och betaluppgifter via mail när vi hanterat din bokning. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

På Dansforum värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I vår integritetspolicy, se nedan, förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 INTEGRITETSPOLICY 

Med anledning av GDPR * har vi kompletterat våra anmälningsbestämmelser med en integritetspolicy som beskriver hur vi sparar din personliga information. 

 

För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att sända dig information om eventuella ändringar i schema under kursperioder samt övrig information om den pågående eller kommande verksamheten på Dansforum.

 

* Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.  

BETALNING AV KURSAVGIFT

Du måste betala din kursavgift i god tid innan kursstart. Det tar 3 vardagar innan internetbetalning registreras hos oss. Om du anmäler dig nära kursstart och betalningen inte hinner registreras måste du visa kvitto på internetbetalning innan din första klass. För barn under 18 år måste målsman godkänna bokning och ansvara för att betalning inkommer i rätt tid.


Vid påminnelse om obetald avgift debiteras 200 kr i förseningsavgift.

 

ÖPPET HUS/PRÖVA PÅ

Inför varje terminstart har vi öppet hus. Kom gärna och pröva lärare och våra olika stilar under dessa dagar. Alltid gratis och ingen föranmälan krävs. Om du istället vill pröva när terminen kommit igång betalar du 250 kr per klass. Denna kostnad dras sedan av om du köper en kurs för terminen. För att vi skall kunna göra ett prisavdrag måste du behålla och visa upp kvitto på betald klass. Du kan max dra av för 3 klasser/kvitton, dessa klasser räknas sedan av från de klasser som ingår i terminen. Obs! Det går inte att boka sig om man bara skall pröva, det gör du i mån av plats. Det går ej att pröva på fullbokade kurser.

 

MEDLEMSKORT

Alla medlemmar ska ha medlemskort. Medlemskortet är personligt och ska hämtas ut i receptionen vid kursstart. Om du blir av med ditt medlemskort löser du ut ett nytt i receptionen mot en avgift på 75 kr.  Medlemskortet är ett medlemsbevis och ger rabatter hos vissa företag. När du är bokad på en kurs hämtar du själv ut ett klasskvitto i terminalen i receptionen genom att dra ditt medlemskort. Du kan hämta ut din biljett tidigast 40 min innan klassen. Det går också att hämta ut biljetter i receptionen. Läraren kommer att samla in klasskvitto i början av varje lektion. Det är viktigt att du hämtar ditt klasskvitto! På barnkurserna gör läraren istället upprop med hjälp av en lista över bokade barn. Barnen behöver också ett klasskvitto.
 

DELBETALNING

Du kan dela upp avgiften i tre delbetalningar.

Det gör du i samband med din bokning.

På bekräftelsen/fakturan finner du dina tre inbetalningsdatum. OBS! Endast en faktura skickas vid ut även om du valt delbetalning.

Kostnad för delbetalning vid köp av en kurs 150 kr/termin, vid köp av mer än en kurs 300 kr/termin.

Första betalningen är: 

1 kurs - 50% av kursavgiften 

2 kurser - 40% av kursavgiften 

Linjer - 40 % av kursavgiften 

Rabattkort - 40 % av kursavgiften

Första betalningen måste göras innan kursstart.
 

TA IGEN MISSAD KLASS

Missar du någon lektion på din ordinarie kurs kan du, från tredje veckan på terminen, ta igen lektioner på annan kurs. Du kan inte boka när du skall ta igen, du går i mån av plats. Du kan bara ta igen inom gällande schemaperiod t.ex. vårtermin, det går ej att spara klasser till nästkommande period.

AVBOKNING PGA SJUKDOM ELLER FLYTT Om du är sjuk längre än tre veckor (läkarintyg fordras) eller flyttar till annan ort (intyg fordras), återbetalar Dansforum återstående del av kursen/kurserna (OBS!! gäller ej 10-kort), minus administrationsavgift 200 kr. Avräkning sker från det datum intyget skickats till oss. Maila oss avbokning omedelbart till mail.

 

10-kort återbetalas ej, endast infrysning sker av resterande klipp samt giltighetstid till nästkommande termin vid uppvisning av läkarintyg. Avräkning sker från det datum intyget skickats till oss. 
 

FRYSA KORT 

Gäller endast silver- och guldkort. Du som har köpt silver- eller guldkort har möjlighet att frysa ditt kort om du får oväntade förhinder att träna. Regler för detta är samma som för avbokning pga sjukdom eller flytt, dvs vi behöver intyg (se ovanstående stycke). Under loven har vi ett mindre utbud av kurser och antal klasser. Observera att det inte går att frysa kort under sommaren eller på grund av semesterresor. Du kan frysa ditt kort max 2 ggr/år som mest ett helt år. 

ÅNGERRÄTT - ANMÄLAN ONLINE

Observera att en anmälan till Dansforum är bindande. Du som konsument har på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt).

 

Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Dansforum lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du gjorde din bokning (ångerfristen).

 

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Dansforum, företrädesvis via telefon eller mail. Du kan också meddela Dansforum om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Dansforum.

 

Blanketten hittar du här

 

Blanketten skickas till den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss”.

Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer Dansforum att återbetala av dig erlagd ersättning för danskurs(er). Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel som du själv använt, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Om du har påbörjat danskursen redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet. Återbetalning kan ta upp till 2 - 3 veckor. Om du åberopar ångerrätten efter 14 dagar efter att du ingick avtalet innan kursstart tar Dansforum ut en administrativ avgift på 200 kronor, resten återbetalas.

ÅNGERRÄTT -  ANMÄLAN PÅ PLATS

Observera att en undertecknad kursanmälan som lämnas in receptionen är bindande. Men det finns möjlighet att ångra sig då Dansforum erbjuder sina kunder en ångervecka. Ångerveckan gäller dock endast kursens första vecka. Om du bokar dig efter kursstart kan du alltså ej utnyttja ångervecka. Ångervecka gäller endast vid de stora kursstarterna (höst- & vårtermin, ej försommarkurser och läger). 

OBS! Ångerveckan gäller inte linjerna.

 

Om du ångrar dig måste du meddela Dansforum, genom skriftlig avbokning till mail: ekonomi@dansforum.se senast dagen innan terminens andra lektionstillfälle. Därefter upphör din ångerrätt. 

 

Att utebli från bokad kurs räknas inte som avbokning och ger ej betalningsbefrielse.

 

Det vill säga: Om du börjar en kurs och det visar sig vid första tillfället på terminen att du inte trivs, har du möjlighet att ångra dig. Inbetald avgift återbetalas då med avdrag för administration 200 kr och avgift för en lektion 250 kr (totalt 450 kr). Avgift för ångervecka silverkort är 950 kr. (3 klasser + administrationsavgift.) och för guldkort 1950 kr (7 klasser+ administrationsavgift)

Återbetalning kan ta upp till 2 - 3 veckor.

Avanmälan senare än första veckan på terminen (ångerveckan) beviljas ej. Detta innebär att du är skyldig att erlägga full kursavgift. Om du anmäler dig efter första veckan på terminen är anmälan direkt bindande och du har därmed ingen möjlighet att avanmäla dig.

ELEVFÖRESTÄLLNING

Det är givetvis ingen kostnad för att medverka som dansare på elevföreställningen för våra medlemmar. Däremot tillkommer det ett biljettpris för närstående som vill komma och titta på föreställningen, biljetter är alltså inget som ingår i kurspriset. OBS! Det är valfritt att medverka som dansare och det är valfritt att köpa biljetter som närstående. Biljetterna säljs i Dansforums receptionen inför varje föreställning. Vänligen notera att det inte är alla grupper som är med på elevföreställningen. Detta avgörs av respektive lärare. 

Barn upp till 12 år har elevföreställning i slutet av höstterminen och ungdom/vuxen har elevföreställning i slutet av vårterminen.

Även här är det upp till varje lärare om respektive grupp medverkar.  

LINJER 

OBS! Ångerveckan gäller inte linjerna. Din anmälan till någon av våra linjer är bindande från det datum du bekräftat din plats. Du har inte rätt till betalningsbefrielse eller återbetalning vid ånger. 
 

RABATTER

Om du anmäler dig till minst två kurser, får du 150 kr rabatt. Observera att två-kurs rabatten ej gäller under våra specialterminer, som t.ex. sommarkurserna som endast är en månad lång. Om du går tre kurser eller fler får du automatiskt något av våra rabattkort. Familjerabatt: 2 kurser eller fler inom samma familj ger 75 kr rabatt per person.

OBS! För att få familjerabatt måste familjemedlemmarna anmäla sig vid samma tillfälle och ange att familjerabatt önskas. Om du bokar via internet gör du en bokning för varje person och anger att familjerabatt önskas.

RABATTKORT BRONS 

Kortet ger dig rätt att boka 3 barn- eller ungdomskurser och är personligt. Bronskortet är det kort vi har för de barn och ungdomar som vill dansa flera kurser. Bronskortet gäller  ej på vuxenkurser och gäller för en termin (12 veckor). Dessutom kan du, i mån av plats, dansa så mycket du vill på andra klasser. Visa ditt Bronskort och medlemskort i receptionen, du får då ett klasskvitto som du lämnar till den aktuella lärare. Gäller ej på vuxenkurser.

 

RABATTKORT SILVER

Kortet ger dig rätt att boka 3 kurser och är personligt. Du kan frysa ditt kort max 2 ggr/år som mest ett helt år.

Silverkortet är ett av de kort vi har för vuxna som vill dansa flera kurser. Med Silverkortet kan du dansa 3 gånger per vecka. Skulle du missa en veckas klasser kan du ta igen dessa endast under nästkommande vecka. Silverkortet ger dig rabatt på de flesta av Dansforums workshops. Vill du boka silver- eller guldkort väljer du mellan giltighetstid 6 månader och 12 månader. Dessa kort är alltså ej terminsbundna utan du kan köpa dem när som helst. Däremot måste du alltid boka om dig till nya kurser inför varje ny schemaperiod om du vill vara säker på att få plats på någon speciell kurs. Observera att vi under loven har färre klasser och ämnen. Under våra försommarkurser har man även rätt att boka tre kurser. 

 

RABATTKORT GULD

Kortet ger dig rätt att boka 7 kurser och är personligt. Du kan frysa ditt kort max 2 ggr/år som mest ett helt år. Guldkortet är ett av de kort vi har för vuxna som vill dansa flera kurser. Dessutom kan du, i mån av plats, dansa så mycket du vill på andra klasser. I receptionen hämtar du ut ditt klasskvitto och ger till läraren. Du som köper guldkort får de flesta av Dansforums workshops gratis, på övriga får du rabatt. Vill du boka silver- eller guldkort väljer du mellan giltighetstid 6 månader och 12 månader. Dessa kort är alltså ej terminsbundna utan du kan köpa dem när som helst. Däremot måste du alltid boka om dig till nya kurser inför varje ny schemaperiod om du vill vara säker på att få plats på någon speciell kurs. Observera att vi under loven har färre klasser och ämnen.​


Rabattkort vuxenkurser

Silverkort 6 mån (3 bokade kurser/v)     6350 kr 

Silverkort 12 mån (3 bokade kurser/v)   10600 kr 

Guldkort 6 mån (7 bokade kurser/v)       8900 kr 

Guldkort 12 mån (7 bokade kurser/v)     14900 kr 

gäller 6 respektive 12 mån från köpdatum


Rabattkort barn- och ungdomskurser 

Bronskortet (3 bokade kurser/v)              __________5100 kr
gäller 12 veckor under terminen.

 

10-kort drop-in 

10-kort vuxna                                           __________2100 kr
gäller 3 månader från köpdatum.

 

ÖVRIGA PRISER

Enstaka klass                                250 kr 

Medlemskort                                   75 kr
Medlemskortet är en obligatorisk engångskostnad. 
Kortnumret används vid bokning av kurs och ska förvaras som en värdehandling.

bottom of page